Auto chọc bạn bè, auto pokes, chọc hàng loạt bạn bè, chọc Facebook

Vui lòng Đăng Nhập để đăng nhập sử dụng chức năng chọc bạn bè tại hệ thống!

Auto pokes auto chọc bạn bè, là hình thức tăng tương tác với bạn bè, thông qua việc gửi chọc (poke) tới họ.

Chúc các bạn thành công!