Xác Thực Mã Token

Lưu ý: Đầu tiên hãy chắc chắn bạn đã đăng nhập facebook trên trình duyệt hiện tại. Nếu chưa đăng nhập, hãy đăng nhập TRƯỚC khi thực hiện các bước sau.

BƯỚC 1: Click NÚT LẤY MÃ DỮ LIỆU để lấy dữ liệu.

BƯỚC 2: Trên máy tính: Copy nội dung CTRL + A (Chọn tất cả) Sau đó CTRL + C (Copy tất cả) như hình sau.

BƯỚC 3: Dán tất cả nội dung đã sao chép ( nếu trên máy tính có thể bấm tổ hợp phím: CTRL + V ) vào ô dưới đây: